Privacy statement

Heb je een vraag?

Heb je een vraag over hoe we met jouw privacy omgaan? Stuur ons gerust een mailtje.

Bij Fideo hechten we veel waarde aan privacy. En dus ook aan die van jou. Om je optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat we in bepaalde gevallen jouw gegevens opslaan. We slaan echter geen overbodige gegevens op en we zorgen ervoor dat ze beveiligd zijn.

Persoonsgegevens op onze website

Bij het bezoeken van de website zullen zonder jouw expliciete toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als je een contactformulier invult of je inschrijft voor de nieuwsbrief. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het daarbij omschreven doeleinde.

Gebruik van persoonsgegevens

Fideo gebruikt persoonsgegevens voor:

 • Relatiebeheer (klanten en relaties)
 • Het maken van offertes en aanbiedingen
 • De uitvoering van overeenkomsten en transacties
 • Correspondentie
 • E-mailmarketing
 • Het functioneren van de website en statistieken

De volgende persoonsgegevens kunnen bij relatiebeheer, het maken van offertes en aanbiedingen, de uitvoering van overeenkomsten en transacties en correspondentie worden verwerkt:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadressen
 • Telefoonnummers
 • Functies en verantwoordelijkheden
 • Vestigings- en/of postadres

De door Fideo verzamelde persoonsgegevens worden uitdrukkelijk vrijwillig aan ons verstrekt.

Verstrekking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden niet zonder jouw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens alleen gedurende de periode die noodzakelijk is voor de doeleinden zoals hierboven omschreven of wanneer dit gerechtvaardigd is door de wet.

Gegevensbeveiliging

We maken gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens.

Wij beschermen jouw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Om die reden zullen wij nooit vragen naar uiterst persoonlijke informatie zoals bijvoorbeeld een BSN-nummer.

Recht op inzage

Je mag ons vragen om inzage in de gegevens die van jou zijn opgeslagen. Ook kun je ons verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kun je doen door schriftelijk contact met ons op te nemen.

Cookies

Net als vrijwel elke website wordt op onze website gebruikgemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op jouw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar jouw computer heeft verzonden.

We gebruiken de volgende cookies:

 • Ten eerste de noodzakelijke cookies. Deze zorgen ervoor dat onze website goed werkt.
 • Daarnaast zijn er analytische cookies die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website en ons helpen de site te optimaliseren.
 • Ook plaatsen we marketingcookies die jouw surfgedrag bijhouden. Cookies afkomstig uit embedded content van socialmedia-kanalen als Facebook, LinkedIn en Instagram vallen ook onder deze laatste categorie.

Als je ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kun je mogelijk niet volledig gebruikmaken van alle functies binnen onze website.

Links naar andere websites

De pagina’s op onze website kunnen links naar andere websites bevatten. Fideo is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites.

HEB JE EEN VRAAG?

NEEM CONTACT OP om die aan ons te stellen